Procurement


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No. เลขที่ประกาศ Subject วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
601

ระกาศสอบราคา เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้งจำนวน ๒ เครื่อง ที่ห้องแผนกระบบรางและจ่ายไฟเหนือราง (TRW&OCS) ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ โดยวิธีสอบราคาปี
30 November -0001
8 December 2014 at time 08:30-16:30
1990
602

ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถซ่อมบำรุง Inspection Vehicle จำนวน ๑ งาน
30 November -0001
4 December 2014 at time 08:30-16:30
1938
603

ประกาศสอบราคาจ้าง ทำสีล้อและเพลา
30 November -0001
30 September 2013 at time 08:30-16:30
1690
604

ประกาศสอบราคาและราคากลางอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบราง ตามงบลงทุน ๒๕๕๗ จำนวน ๗ รายการ
30 November -0001
2 December 2014 at time 08:30-16:30
1919
605

ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบควบคุมผ่านเข้าออกพื้นที่ CASS จำนวน ๓ รายการ
30 November -0001
2 December 2014 at time 08:30-16:30
1797
606

ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้อบัตรโดยสารแบบพิมพ์ลาย (Smart Card) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ใบ และ บัตรโดยสาร แบบไม่พิมพ์ลาย จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ โดยวิธีประกวดราคา
30 November -0001
1 December 2014 at time 08:30-16:30
1895
607

ประกาศสอบราคาอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบราง ตามงบลงทุน ๒๕๕๗ จำนวน ๓ รายการ พร้อมประกาศราคากลาง
30 November -0001
28 November 2014 at time 08:30-16:30
1914
608

ประกาศ ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟร์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (TREND MICRO)
30 November -0001
6 February 2014 at time 08:30-16:30
1878
609

สอบราคา ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบ OA&IT Upgraded the Tripping Point and Firewall จำนวน ๑ รายการ
30 November -0001
25 November 2014 at time 08:30-16:30
1911
610

สอบราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสาร (ทดแทน) จำนวน ๓ รายการ
30 November -0001
25 November 2014 at time 08:30-16:30
2059