การออกตั๋วโดยสาร

วิธีการออกเหรียญโดยสาร โดยเครื่องจำหน่ายเหรียญโดยสารอัตโนมัติ (Token Vending Machine)

วิธีการซื้อเหรียญทำได้ง่ายๆ เพียงเลือกสถานีปลายทาง และจำนวนเหรียญโดยสารที่ต้องการ (สูงสุดได้ 5 เหรียญต่อการทำรายการ 1 ครั้ง)  เครื่องจะคำนวณอัตราค่าโดยสารปกติตามระยะทาง เริ่มต้นที่ 12 บาทสูงสุด  42 บาทเมื่อชำระค่าโดยสารตามกำหนด เครื่องจะออกเหรียญโดยสารสำหรับผ่านประตู เพื่อเข้าสู่ชานชาลา เหรียญโดยสาร หรือ Token เหมาะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเที่ยวเดียวมีอายุการใช้งาน 1 วัน

วิธีการเติมเงิน/เติมเที่ยวเดินทาง สำหรับบัตรโดยสาร โดยเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ (Add Value Machine)

สำหรับขั้นตอนการเติมเงินบัตรโดยสาร เพียงแค่นำบัตรโดยสารแบบเติมเงิน วางบริเวณที่อ่านบัตรโดยสาร เลือกเมนู “เติมเงิน” (Top up Purse) จากหน้าจอ และชำระเงินโดยธนบัตรหรือเงินเหรียญ โดยกำหนดการเติมเงินขั้นต่ำที่ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท (ไม่รวมค่ามัดจำบัตร) เครื่องรับธนบัตรประเภท 20,50,100 และ 500 เท่านั้น สำหรับเงินเหรียญรับประเภท 1,2,5 และ 10บาท เท่านั้น จะไม่มีการทอนเงิน เมื่อทำรายการเรียบร้อย ให้กดยืนยันในการทำรายการ รอจนกว่าหน้าจอจะแสดงข้อความ ”ประมวลผลสำเร็จ” (Complete) ด้านบนของหน้าจอและนำบัตรโดยสารออกจากที่อ่านบัตรโดยสาร

สำหรับขั้นตอนการเติมเที่ยวเดินทางสำหรับบัตรโดยสารแบบรายเดือน เพียงแค่นำบัตรโดยสาร วางบริเวณที่อ่านบัตรโดยสาร 

 1. เลือกเมนู “เติมเที่ยว” (Top up Pass) จากหน้าจอ
 2. เลือกจำนวนเที่ยวเดินทางที่ต้องการเติม
 3. ชำระเงินโดยธนบัตรหรือเงินเหรียญ ตามราคาจำหน่ายที่กำหนด
 4. กรณีเติมเที่ยวเดินทางเพิ่มจะต้องมีเที่ยวเดินทางในบัตรต่ำกว่า 50 เที่ยว
 5. เมื่อมีการเติมเที่ยวเดินทางวันหมดอายุของบัตรจะเริ่มนับวันหมดอายุใหม่ทันที เช่น วันหมดอายุในบัตรคงเหลือ 20วัน เมื่อเติมเที่ยววันหมดอายุบัตรจะคงเหลือ 30วัน ทันทีไม่สะสมวันหมดอายุ
 6. เครื่องรับธนบัตรประเภท 20,50,100 และ 500 และ รับเงินเหรียญรับประเภท 1,2,5 และ 10
 7. การทอนเงินเป็นเงินเหรียญเท่านั้น
 8. เมื่อเลือกรายการที่ต้องการ กดยืนยันในการทำรายการ รอจนกว่า”ประมวลผลสำเร็จ” (Complete)
 9. นำบัตรโดยสารออกจากที่อ่านบัตรโดยสาร

 

วิธีการเติมเงิน/เติมเที่ยวเดินทาง โดยเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร

สำหรับขั้นตอนการเติมเงินบัตรโดยสาร เพียงนำบัตรโดยสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร และชำระค่าเติมเงินขั้นต่ำ 100 บาทและเพิ่มชึ้นทีละ 100บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท (ไม่รวมค่ามัดจำ)และไม่รับการเติมเงินเป็นเศษ (เช่น 101, 110, 155 เป็นต้น) หากท่านต้องการใบเสร็จ สามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกสถานีก่อนชำระเงิน

สำหรับขั้นตอนการเติมเที่ยวเดินทางบัตรโดยสาร เพียงนำบัตรโดยสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร ผู้โดยสารสามารถเติมเที่ยวเดินทางได้เฉพาะ 30เที่ยว ราคา 750บาท กรณีเติมเที่ยวเดินทางเพิ่มจะต้องมีเที่ยวเดินทางในบัตรต่ำกว่า 50 เที่ยว เมื่อมีการเติมเที่ยวเดินทางวันหมดอายุของบัตรจะเริ่มนับวันหมดอายุใหม่ทันที เช่น วันหมดอายุในบัตรคงเหลือ 20วัน เมื่อเติมเที่ยววันหมดอายุบัตรจะคงเหลือ 30วัน ทันทีไม่สะสมวันหมดอายุ หากท่านต้องการใบเสร็จ สามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกสถานีก่อนชำระเงิน

การตรวจสอบมูลค่าคงเหลือในบัตร

สามารถตรวจสอบมูลค่าคงเหลือหรือเที่ยวเดินทางคงเหลือได้ 2วิธี

 1. เครื่องตรวจสอบมูลค่า (Reaming Value Terminal) เครื่องนี้จะตั้งอยู่บริเวณรอบห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่ชำระค่าโดยสาร (Unpaid Area) โดยนำบัตรโดยสารมาแตะที่สัญลักษณ์ในการอ่านบัตรโดยสาร และเครื่องจะแสดงข้อมูลมูลค่าคงเหลือหรือเที่ยวเดินทางคงเหลือ ที่หน้าจอแสดงผล
 2. เครื่องเติมเงินอัตโนมัติ (Add Value Machine) ผู้โดยสารวางบัตรโดยสาร ไว้ที่อ่านบัตรโดยสาร

เลือกที่ Card usage history หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลมูลค่าคงเหลือหรือเที่ยวเดินทางคงเหลือ และข้อมูลการใช้งาน 20รายการย้อนหลัง