Procurement


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No. เลขที่ประกาศ Subject วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
591

ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถ OTMR (On-train Monitoring Recorder) จำนวน ๒ ชุด พร้อมฝึกอบรม
30 November -0001
8 January 2015 at time 08:30-16:30
1874
592

ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างจัดงานขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีสอบราคา
30 November -0001
8 January 2015 at time 08:30-16:30
2140
593

ประกาศสอบราคา จ้างให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมวงจรสื่อสารและชื่อโดเมนท์ จำนวน ๑ ปี
30 November -0001
8 January 2015 at time 08:30-16:30
1855
594

ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้ออะไหล่สวิตซ์ควบคุมระดับน้ำมัน (Oil level Control Switch) ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลัก (Main Transformer) ของขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีสอบราคา
30 November -0001
25 December 2014 at time 08:30-16:30
1938
595

ประกาศสอบราคา เรื่อง น้ำยาระบายความร้อนของชุดแปรและชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Converter and Control Unit) ของรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ถัง
30 November -0001
25 December 2014 at time 08:30-16:30
1918
596

ประกาศสอบราคา เรื่อง น้ำยาระบายความร้อนของชุดแปรและชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Converter and Control Unit) ของรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ถัง
30 November -0001
25 December 2014 at time 08:30-16:30
1894
597

ประกาศสอบราคา เรื่อง น้ำยาระบายความร้อนของชุดแปรและชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Converter and Control Unit) ของรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ถัง
30 November -0001
23 December 2014 at time 08:30-16:30
2054
598

ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเวทีแบบพับเก็บได้ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3 )
30 November -0001
19 December 2014 at time 08:30-16:30
1900
599

ประกาศประกวดราคาแท่งหล่อลื่นบังใบล้อ(Lubrication stick)มาใช้กับตัวรถไฟฟ้า จำนวน 2000 แท่ง
30 November -0001
12 December 2014 at time 08:30-16:30
1933
600

ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างทำบานกั้นประตูผู้โดยสารตัวใน จำนวน ๕๐ ชิ้น โดยวิธีสอบราคา
30 November -0001
8 December 2014 at time 08:30-16:30
1965