Procurement


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No. เลขที่ประกาศ Subject วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
1

รฟท.ช.670001

ประกาศประกวดราคา จ้างสำรองข้อมูล ระบบโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5 April 2024
19-04-2024
834
2

รฟฟท.ช.67005

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติการมุ่งสู่การให้บริการรถไฟความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
4 April 2024
18-04-2024
785
3

รฟฟท.ช.670004

จ้างโครงการสานสัมพันธ์ พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ แก่ผู้พิการและชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 March 2024
18-03-2024
997
4

รฟฟท.ช.67003

ซื้อแผงกั้นสแตนเลส (รั้วยืดหด) จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 February 2024
05-03-2024
1076
5

รฟท.ช.670003

จ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัสดุและของเสียที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า CT Depot
19 February 2024
23-02-2024
1197
6

รฟฟท.ช.67002

จ้างตรวจวัดผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
22 January 2024
30-01-2024
1154
7

รฟฟท.ช/67001

ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีตามกฎหมายฯ และอาชีวอนามัย ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
19 January 2024
29-01-2024
1162
8

รฟท.ซ.670001

จัดหาอะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
8 January 2024
16-01-2024
1393
9

รฟฟท.ช/660027

ประกวดราคาจ้างจัดทำสัญลักษณ์ทางเข้า-ออกขบวนรถไฟฟ้าของผู้โดยสารและสัญลักษณ์อื่นๆด้านความปลอดภัยในสถานีรถไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
5 January 2024
15-01-2024
1411
10

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดสำหรับงานซ่อมบำรุงขบวนรถไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 January 2024
15-01-2024
1303