Procurement


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No. เลขที่ประกาศ Subject วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
581

ประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมบำรุงปรับปรุงพื้นลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑๐ ตัว
30 November -0001
1 January 1970 at time 08:30-16:30
1868
582

ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างจัดทำการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อ Online ระยะเวลาการแสดงผล ๖ เดือน
30 November -0001
3 February 2015 at time 08:30-16:30
1861
583

ประกาศสอบราคาซื้อ มีดกลึง ชุดรองรับมีดกลึงและอุปกรณ์ถอดเปลี่ยนมีดกลึงสำหรับเครื่องกลึงล้อรถไฟ จำนวน ๖ รายการ
30 November -0001
2 February 2015 at time 08:30-16:30
1890
584

ประกาศสอบราคาเรื่อง ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับเตรียมพื้นผิวในงานสวมอัดล้อและเพลา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีสอบราคา
30 November -0001
2 February 2015 at time 08:30-16:30
1976
585

ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) รองเท้านิรภัย แบบตีนตุ๊กแก จำนวน ๑๙๓ คู่ โดยวิธีสอบราคา
30 November -0001
27 January 2015 at time 08:30-16:30
1971
586

ประกาศสอบ เรื่องสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๙๐ รายการ
30 November -0001
23 January 2015 at time 08:30-16:30
1962
587

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ซื้ออะไหล่ (Operation spare part) ของระบบประตูภายใน (Interior door) จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคา
30 November -0001
20 January 2015 at time 08:30-16:30
2029
588

สอบราคาซื้ออะไหล่น็อตยึดแคร่ล้อ (Bogie) และระบบเบรค (Brake) เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงใหญ่บางอุปกรณ์ (Partial overhaul)
30 November -0001
13 January 2015 at time 08:30-16:30
2030
589

ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อสติ๊กเกอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature measuring and recording labels sticker) จำนวน ๑,๖๐๐ ชิ้น
30 November -0001
26 February 2015 at time 08:30-16:30
1982
590

ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อ แผ่นกรองระบบปรับอากาศของรถไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ
30 November -0001
8 January 2015 at time 08:30-16:30
2002