จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
621

ประกาศสอบราคา เรื่อง แผ่นกรองอากาศ (Filter) สำหรับเครื่องส่งลมเย็นและเครื่องเป่าลมเย็น (AHU&FCU) ในระบบงานปรับอากาศของโครงการฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
20 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1948
622

ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานรับส่งเอกสาร จำนวน ๑ อัตรา
30 พ.ย. 542
14 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1961
623

ประกาศสอบราคา จ้างซ่อมบำรุงใหญ่อุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถ OTMR (On-train Monitoring Recorder) จำนวน ๑๘ ชุด ๑๔/๑๑/๒๕๕๗
30 พ.ย. 542
14 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1880
624

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒)
30 พ.ย. 542
12 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1875
625

ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้อชุดควบคุมเครนเหนือศรีษะแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
11 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1896
626

ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนถ่ายเครื่องจักรในแผนกอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
7 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1954
627

ประกาศประกวดราคา ซื้้ออะไหล่ complete set อุปกรณ์เครื่องทำลม จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคา
30 พ.ย. 542
7 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2125
628

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ซื้ออะไหล่พัดลมระบายอากาศของระบบควบคุมการขับเคลื่อนของตัวรถไฟฟ้า (Traction Control unit) จำนวน ๕๐ ชิ้น และอะไหล่พัดลมระบายอากาศของระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าเสริมของตัวรถไฟฟ้า (Auxiliary converter unit) สำหรับเป็นชิ้นส่วนอะไหล่สำรอง (Spare
30 พ.ย. 542
5 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2032
629

ประกาศสอบราคาซื้อสายท่อลมของระบบลมอัดและระบบเบรกของขบวนรถไฟฟ้า, สายท่อลมของระบบเบรกเพื่อจอด และสายท่อลมของขอพ่วง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
5 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2062
630

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างบริการซ่อมบำรุงใหญ่ตามวาระของระบบขบวนรถไฟฟ้า (Overhaul Manual) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport R
30 พ.ย. 542
5 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2083