จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
601

ระกาศสอบราคา เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้งจำนวน ๒ เครื่อง ที่ห้องแผนกระบบรางและจ่ายไฟเหนือราง (TRW&OCS) ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ โดยวิธีสอบราคาปี
30 พ.ย. 542
8 ธ.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1988
602

ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถซ่อมบำรุง Inspection Vehicle จำนวน ๑ งาน
30 พ.ย. 542
4 ธ.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1936
603

ประกาศสอบราคาจ้าง ทำสีล้อและเพลา
30 พ.ย. 542
30 ก.ย. 2556 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1687
604

ประกาศสอบราคาและราคากลางอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบราง ตามงบลงทุน ๒๕๕๗ จำนวน ๗ รายการ
30 พ.ย. 542
2 ธ.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1917
605

ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบควบคุมผ่านเข้าออกพื้นที่ CASS จำนวน ๓ รายการ
30 พ.ย. 542
2 ธ.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1795
606

ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้อบัตรโดยสารแบบพิมพ์ลาย (Smart Card) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ใบ และ บัตรโดยสาร แบบไม่พิมพ์ลาย จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ โดยวิธีประกวดราคา
30 พ.ย. 542
1 ธ.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1892
607

ประกาศสอบราคาอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบราง ตามงบลงทุน ๒๕๕๗ จำนวน ๓ รายการ พร้อมประกาศราคากลาง
30 พ.ย. 542
28 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1912
608

ประกาศ ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟร์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (TREND MICRO)
30 พ.ย. 542
6 ก.พ. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1876
609

สอบราคา ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบ OA&IT Upgraded the Tripping Point and Firewall จำนวน ๑ รายการ
30 พ.ย. 542
25 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1910
610

สอบราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสาร (ทดแทน) จำนวน ๓ รายการ
30 พ.ย. 542
25 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2056