จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
631

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างบริการซ่อมบำรุงใหญ่ตามวาระของระบบขบวนรถไฟฟ้า (Overhaul Manual) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport R
30 พ.ย. 542
5 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1755
632

ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับเตรียมพื้นผิวในงานสวมอัดล้อและเพลา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
3 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1789
633

ประกาศสอบราคา เรื่อง น้ำยาระบายความร้อนของชุดแปรและชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Converter and Control Unit) ของรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
31 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1727
634

ประกาศจ้างเหมางานรื้อประกอบแคร่และตรวจสอบสภาพ ลูกปืนล้อ และชุดล้อพร้อมเพลา ในวาระการซ่อมบำรุงใหญ่ชุดแคร่ (Bogie Overhaul)
30 พ.ย. 542
22 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1814
635

สอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) จำนวน 25 รายการ
30 พ.ย. 542
20 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1834
636

จ้างเหมางานรื้อประกอบแคร่และตรวจสอบสภาพ ลูกปืนล้อ และชุดล้อพร้อมเพลา ในวาระการซ่อมบำรุงใหญ่ชุดแคร่ (Bogie Qverhaul)
30 พ.ย. 542
17 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1838
637

ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อน้ำยาล้างรถไฟ จำนวน 1,600 ลิตร โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
17 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1901
638

ประกาศสอบราคา เรื่อง พัดลมระบายความร้อนเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) จำนวน 52 ตัว โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
17 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1898
639

ประกาศสอบราคา เรื่อง เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรองต่อเนื่องขนาด ๔๐ KVA จำนวน ๑ เครื่องพร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
17 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1920
640

ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายแผนที่
30 พ.ย. 542
7 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1876