จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
611

ประกาศสอบราคาซื้อน้ำมันก๊าดและจาระบีสำหรับใช้งานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันอุปกรณ์และประแจสับราง จำนวน 2 รายการ
30 พ.ย. 542
24 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1921
612

ประกาศสอบราคาเรื่อง จ้างงานหุ้มฉนวนโฟมเพื่อกันศรีษะกระแทกบริเวณใต้ Track ๒๕ และ ๒๖ จำนวน ๒๐๘ เสา มุม ๔๕ องศา โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
24 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2152
613

เอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแก้ไขงานไฟฟ้าแสงสว่างที่ดับและชำรุด และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมในบริเวณที่มืด ในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 งาน
30 พ.ย. 542
24 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1772
614

ประกาศสอบราคา เรื่อง เครื่องมือตรวจเสียงบอกความผิดปกติของอุปกรณ์ (Sound Detector) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
24 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1796
615

ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างติดตั้งพร้อมเดินสายไฟ Street Light ฝั่งทางออกมักกะสันไปจตุรทิศ โคมไฟ จำนวน ๙ โคม โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
21 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1934
616

ประกาศ จ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการออกแบบแผนกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และเว็บไซต์ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยวิธีตกลงราคา
30 พ.ย. 542
28 ม.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1955
617

เอกสารสอบราคาเรื่อง สอบราคาซื้อ Computer Laptop พร้อม Serial Port จำนวน 2 เครื่อง
30 พ.ย. 542
21 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2029
618

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ รายการ
30 พ.ย. 542
21 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1957
619

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบ SCADA/SMS (SCADA-ตัวตัดต่อการจ่ายไฟฟ้าทั้งระบบ/SMS : Station Management System แสดงสถานะของเครื่องใช้อุปกรณ์หลักที่ใช้ไฟฟ้า) จำนวน ๓ รายการ
30 พ.ย. 542
20 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1993
620

ประกาศสอบราคาซื้อ Connector Plug - AV Plating Odometer จำนวน ๒๐ ชิ้น
30 พ.ย. 542
20 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1989