จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
641

ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนถ่ายเครื่องจักรในแผนกอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง จำนวน ๑๑ รายการ
30 พ.ย. 542
6 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1983
642

ประกาศสอบราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๖ เครื่อง
30 พ.ย. 542
3 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1975
643

ประกาศสอบราคาอะไหล่ระบบโทรศัพท์ Telephone
30 พ.ย. 542
3 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1925
644

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) สถานีรถไฟฟ้ารามคำแหง, สถานีรถไฟฟ้าบ้านทับช้าง และสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ งาน
30 พ.ย. 542
2 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1770
645

รฟ.ส./๕๙๐๐๒๑

ประกจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตู Swing Gate อาคารสถานีรถไฟฟ้า จำนวน ๘ สถานี
30 พ.ย. 542
24 มี.ค. 2559 ระหว่าง 09:00-16:30 น.
1925
646

ประกาศสอบราคา และราคากลางอะไหล่และอุปกรณ์ต่อพวงระบบไฟฟ้าสำหรับรถ Service vehicle จำนวน 7 รายการ
30 พ.ย. 542
16 ก.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1878
647

ประกาศจ้างทำบอร์ดนิทรรศการ
30 พ.ย. 542
23 ก.ย. 2556 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1967