จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
591

ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถ OTMR (On-train Monitoring Recorder) จำนวน ๒ ชุด พร้อมฝึกอบรม
30 พ.ย. 542
8 ม.ค. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1872
592

ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างจัดงานขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
8 ม.ค. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2138
593

ประกาศสอบราคา จ้างให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมวงจรสื่อสารและชื่อโดเมนท์ จำนวน ๑ ปี
30 พ.ย. 542
8 ม.ค. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1853
594

ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้ออะไหล่สวิตซ์ควบคุมระดับน้ำมัน (Oil level Control Switch) ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลัก (Main Transformer) ของขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
25 ธ.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1935
595

ประกาศสอบราคา เรื่อง น้ำยาระบายความร้อนของชุดแปรและชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Converter and Control Unit) ของรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ถัง
30 พ.ย. 542
25 ธ.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1916
596

ประกาศสอบราคา เรื่อง น้ำยาระบายความร้อนของชุดแปรและชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Converter and Control Unit) ของรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ถัง
30 พ.ย. 542
25 ธ.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1892
597

ประกาศสอบราคา เรื่อง น้ำยาระบายความร้อนของชุดแปรและชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Converter and Control Unit) ของรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ถัง
30 พ.ย. 542
23 ธ.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2051
598

ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเวทีแบบพับเก็บได้ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3 )
30 พ.ย. 542
19 ธ.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1898
599

ประกาศประกวดราคาแท่งหล่อลื่นบังใบล้อ(Lubrication stick)มาใช้กับตัวรถไฟฟ้า จำนวน 2000 แท่ง
30 พ.ย. 542
12 ธ.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1931
600

ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างทำบานกั้นประตูผู้โดยสารตัวใน จำนวน ๕๐ ชิ้น โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
8 ธ.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1963