จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
581

ประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมบำรุงปรับปรุงพื้นลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑๐ ตัว
30 พ.ย. 542
1 ม.ค. 2513 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1867
582

ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างจัดทำการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อ Online ระยะเวลาการแสดงผล ๖ เดือน
30 พ.ย. 542
3 ก.พ. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1860
583

ประกาศสอบราคาซื้อ มีดกลึง ชุดรองรับมีดกลึงและอุปกรณ์ถอดเปลี่ยนมีดกลึงสำหรับเครื่องกลึงล้อรถไฟ จำนวน ๖ รายการ
30 พ.ย. 542
2 ก.พ. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1889
584

ประกาศสอบราคาเรื่อง ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับเตรียมพื้นผิวในงานสวมอัดล้อและเพลา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
2 ก.พ. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1975
585

ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) รองเท้านิรภัย แบบตีนตุ๊กแก จำนวน ๑๙๓ คู่ โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
27 ม.ค. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1970
586

ประกาศสอบ เรื่องสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๙๐ รายการ
30 พ.ย. 542
23 ม.ค. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1961
587

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ซื้ออะไหล่ (Operation spare part) ของระบบประตูภายใน (Interior door) จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคา
30 พ.ย. 542
20 ม.ค. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2029
588

สอบราคาซื้ออะไหล่น็อตยึดแคร่ล้อ (Bogie) และระบบเบรค (Brake) เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงใหญ่บางอุปกรณ์ (Partial overhaul)
30 พ.ย. 542
13 ม.ค. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2028
589

ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อสติ๊กเกอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature measuring and recording labels sticker) จำนวน ๑,๖๐๐ ชิ้น
30 พ.ย. 542
26 ก.พ. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
1981
590

ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อ แผ่นกรองระบบปรับอากาศของรถไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ
30 พ.ย. 542
8 ม.ค. 2558 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2001