ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศเลขที่ รฟท.ช.63013
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมและบำรุงรักษาระบบป้ายแสดงข้อมูลการเดินทาง LED สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด -
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ 2020-09-23 - 2020-10-02 at 08:30:00 - 16:30:00
สถานที่ขอรับรายละเอียด -
ราคากลาง 0.00 บาท
ราคาแบบชุดละ 0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 2020-10-05 at 08:30:00 - 16:30:00
กำหนดเปิดซอง วันที่ 2020-10-06 at 08:30:00 - 16:30:00
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา -
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 023085600 Ext. 1231 Contact
ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) Information
หมายเหตุ -
ประกาศ ณ วันที่ 23 September 2020