Station Information

Station Krung Thep Aphiwat

Location

เลขที่ 10 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ตั้งอยู่บริเวณชุมทางบางซื่อ ถนนเทอดดำริในปัจจุบัน)

Platform

Car Park

Open

05:30

Close

24:00

รายละเอียดทางเข้า - ออก

  • ประตู 1 - 4 ฝั่งตะวันออก : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง , ถนนกำแพงเพชร 6 , สถานีขนส่ง บขส. หมอชิต , ตลาด อ.ต.ก. , ตลาดนัดจตุจักร , ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วน)
  • ประตู 1 - 4 ฝั่งตะวันตก  : SCG สำนักงานใหญ่ , สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ , ถนนกำแพงเพชร 2 , ถนนเทอดดำริ , MRT บางซื่อ , ป้ายรถประจำทาง
  • *หมายเหตุ ทางเชื่อมภายในอาคารบริเวณห้องจำหน่ายตั๋ว 2 จะเชื่อมต่อกับ MRT บางซื่อ

รูปแบบสถานี

  • ชั้นใต้ดิน เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถประมาณ 1,700 คัน โดยมีโถงเชื่อมต่อจากพื้นที่จอดรถ ขึ้นไปยังชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสาร และมีทางเชื่อมต่อกับสถานีบางซื่อของรถไฟฟ้ามหานคร ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
  • ชั้นพื้นดิน ประกอบด้วย

- โถงพักคอยและรับผู้โดยสาร

- พื้นที่ชั้นลอยสำหรับควบคุมระบบการเดินรถ และมีส่วนสำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญ

- พื้นที่โถงสำหรับจำหน่ายตั๋วโดยสาร และจุดเชื่อมต่อไปยังสถานีบางซื่อของ รฟม.

- พื้นที่พาณิชยกรรม ร้านค้า

  • ชั้นที่ 2 เป็นชั้นชานชาลารถไฟทางไกล รูปแบบชานชาลาตรงกลาง จำนวน 12 ชานชาลา
  • ชั้นที่ 3 เป็นชั้นชานชาลารถไฟชานเมือง รูปแบบชานชาลาตรงกลาง จำนวน 12 ชานชาลา โดยระยะแรกเปิดใช้ 4 ชานชาลา
Fare Information