Procurement


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No. เลขที่ประกาศ Subject วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
641

ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนถ่ายเครื่องจักรในแผนกอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง จำนวน ๑๑ รายการ
30 November -0001
6 October 2014 at time 08:30-16:30
1983
642

ประกาศสอบราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๖ เครื่อง
30 November -0001
3 October 2014 at time 08:30-16:30
1976
643

ประกาศสอบราคาอะไหล่ระบบโทรศัพท์ Telephone
30 November -0001
3 October 2014 at time 08:30-16:30
1925
644

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) สถานีรถไฟฟ้ารามคำแหง, สถานีรถไฟฟ้าบ้านทับช้าง และสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ งาน
30 November -0001
2 October 2014 at time 08:30-16:30
1770
645

รฟ.ส./๕๙๐๐๒๑

ประกจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตู Swing Gate อาคารสถานีรถไฟฟ้า จำนวน ๘ สถานี
30 November -0001
24 March 2016 at time 09:00-16:30
1925
646

ประกาศสอบราคา และราคากลางอะไหล่และอุปกรณ์ต่อพวงระบบไฟฟ้าสำหรับรถ Service vehicle จำนวน 7 รายการ
30 November -0001
16 September 2014 at time 08:30-16:30
1878
647

ประกาศจ้างทำบอร์ดนิทรรศการ
30 November -0001
23 September 2013 at time 08:30-16:30
1968