Procurement


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No. เลขที่ประกาศ Subject วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
121

รฟทช.63003

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วกั้นแนวเขตรถไฟฟ้าที่สถานีพญาไทและสถานีราชปรารภ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 March 2020
30 March 2020 at time 08:30-16:30
2426
122

รฟท.ซ.63002

ประกวดราคาจ้างจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๓ และการตรวจชีวอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 March 2020
18 March 2020 at time 08:30-16:30
2240
123

รฟท.ช/63001

ประกวดราคาซื้อล้อรีดทึบ (Solid Wheel) จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 February 2020
19 February 2020 at time 08:30-16:30
2150
124

รฟฟท.ช./62010

ประกวดราคาจ้างกีฬาสีภายใน ARL Sport Day 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 December 2019
24 December 2019 at time 08:30-16:30
2209
125

รฟท.ช/62013

ซื้ออะไหล่ระบบ OAIT จำนวน ๑ งาน
14 November 2019
26 November 2019 at time 08:30-16:30
1932
126

รฟฟท.ช/62009

จ้างผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 November 2019
19 November 2019 at time 08:30-16:30
1979
127

รฟท.ช./62012

จ้างผลิตสปอตวิทยุและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ประจำปี ๒๕๖๓
16 October 2019
25 October 2019 at time 08:30-16:30
2033
128

รฟฟท.ช.๖๒๐๐๘

จ้างที่ปรึกษาจ้างทำแบบสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
9 September 2019
18 September 2019 at time 08:30-16:30
2023
129

รฟฟท.ช./๖๒๐๐๗

การจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานบริการลูกค้าของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะเวลา ๑๑ เดือน
26 August 2019
3 September 2019 at time 08:30-16:30
2207
130

รฟท.ช.62011

จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ อัตรา ระยะเวลา ๑ ปี
8 August 2019
22 August 2019 at time 08:30-16:30
2028