Procurement


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No. เลขที่ประกาศ Subject วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
91

รฟฟท.ช/64007

ประกวดราคาจ้างวางแผนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 November 2021
9 December 2021 at time 08:30-16:30
2138
92

รฟฟท.ช/64006

ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 November 2021
8 December 2021 at time 08:30-16:30
2162
93

รฟฟท.ช.64005

ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ จำนวน 20 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 September 2021
4 October 2021 at time 08:30-16:30
1943
94

รฟฟท.ช./64004

ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ จำนวน 20 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 September 2021
16 September 2021 at time 08:30-16:30
2053
95

รฟฟท.ช./64003

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลา 1 ปี ประจำปี 2565
2 September 2021
9 September 2021 at time 08:30-16:30
2040
96

รฟฟท.ช./64002

ประกวดราคาจ้างผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 June 2021
22 June 2021 at time 08:30-16:30
1938
97

รฟฟท.ช.๖๔๐๐๑

ประกาศชี้แจงการซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ และการตรวจอาชีวอนามัย ประจำปี 2564
8 February 2021
15 February 2021 at time 08:30-16:30
2184
98

รฟฟท.ช./64001

ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ และตรวจอาชีวอนามัย ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 February 2021
15 February 2021 at time 08:30-16:30
2099
99

รฟฟท.ช/63011

ประกวดราคาซื้อเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำเพื่อรองรับการแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 December 2020
7 January 2021 at time 08:30-16:30
2098
100

รฟฟท.ช./63010

ประกวดราคาจ้างวางแผนและประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร ระยะเวลา ๗ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 December 2020
5 January 2021 at time 08:30-16:30
2118