Procurement


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No. เลขที่ประกาศ Subject วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
81

รฟท.ช.65001

ประกวดราคาจ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง (chiller) ระยะเวลา ๓ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 April 2022
9 May 2022 at time 08:30-16:30
2335
82

รฟฟท.ช./65007

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 April 2022
3 May 2022 at time 08:30-16:30
2481
83

รฟฟท.ช./65006

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 March 2022
5 April 2022 at time 08:30-16:30
2560
84

รฟฟท.ซ.65005

ประกวดราคาซื้อถุงมือยางอนามัยทางการเเพทย์เพื่อรองรับการเเพร่ระบาดเชื้อ Covid-๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๓๔๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 March 2022
31 March 2022 at time 08:30-16:30
2408
85

รฟฟท.ช.65004

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน ๗๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 March 2022
9 March 2022 at time 08:30-16:30
2369
86

รฟฟท.ช./65003

ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ระยะเวลา ๗ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 January 2022
26 January 2022 at time 08:30-16:30
2388
87

รฟฟท.ช.650002

ซื้อทางลาดเคลื่อนย้ายได้สำหรับรถเข็นวีลแชร์ (Portable Wheelchair Ramp) จำนวน 26 อัน สำหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 January 2022
24 January 2022 at time 08:30-16:30
2376
88

รฟฟท.ช./65001

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซด์ www.srtet.co.th ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 January 2022
17 January 2022 at time 08:30-16:30
2246
89

รฟฟท.ช.64007

ยกเลิกประกวดราคาจ้างวางแผนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 December 2021
22 December 2021 at time 08:30-16:30
2295
90

รฟฟท.ช.64009

ประกวดราคาจ้างวางแผนและเผยแพร่สื่อโฆษณากิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์ (Tie-in) ระยะเวลา ๘ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 December 2021
__-__-____
2341