Procurement


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No. เลขที่ประกาศ Subject วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
71

รฟฟท.ช.650015

ประกวดราคาจ้างทำบัตรโดยสาร จำนวน 14,500 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 June 2022
20 June 2022 at time 08:30-16:30
2834
72

รฟฟท.ช.650014

ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๖ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 June 2022
15 June 2022 at time 08:30-16:30
2815
73

รฟฟท.ซ.650013

ประกวดราคาจ้างโครงการกีฬาสีภายใน ประจำปี 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 May 2022
2 June 2022 at time 08:30-16:30
2454
74

รฟฟท.ช.650012

จ้างตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
24 May 2022
2 June 2022 at time 08:30-16:30
2418
75

รฟฟท.ซ.650011

จ้างให้ตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว บริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๕ และอาชีวอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 May 2022
30 May 2022 at time 08:30-16:30
2372
76

รฟฟท.ช./650010

ประกวดราคาจ้างตรวจสอบผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 May 2022
25 May 2022 at time 08:30-16:30
2501
77

รฟฟท.ช./65009

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน Thank Press ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 May 2022
11 May 2022 at time 08:30-16:30
2516
78

รฟฟท.ช./65008

ประกวดราคาจ้างจัดทำแผนผังแสดงเส้นทางออกฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง โครงการระบบรถไฟฟ้า ชานเมือง (สายสีแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 May 2022
19 May 2022 at time 08:30-16:30
2424
79

รฟท.ช.65001

ประกวดราคาจ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง (chiller) ระยะเวลา ๓ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 April 2022
9 May 2022 at time 08:30-16:30
2156
80

รฟฟท.ช./65007

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 April 2022
3 May 2022 at time 08:30-16:30
2301