Procurement


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No. เลขที่ประกาศ Subject วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
41

รฟฟท.ช.66006

ประกวดราคาจ้างกั้นห้องเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 March 2023
24-03-2023
2251
42

รฟฟท.ช.66007

ประกวดราคาจ้างบริการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบการติดต่อสื่อสารของระบบ MISOAIT ระยะเวลา 1 ปี
3 March 2023
14-03-2023
2375
43

รฟท.ช.660002

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในงานระบบจ่ายไฟเหนือราง OCS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 February 2023
22-02-2023
2429
44

รฟฟท.ช.66005

จ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
15 February 2023
24-02-2023
2458
45

รฟท.ช.660001

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลาดข้างทางระบายน้ำบริเวณถนนข้างอาคารซ่อมบำรุงหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 February 2023
20-02-2023
2249
46

รฟฟท.ช.66003

จ้างอุปกรณ์กันเสียงติดตั้งให้ห้องศูนย์ควบคุมการเดินรถ
3 February 2023
15-02-2023
2229
47

รฟฟท.ช.660002

จ้างตรวจวัดผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2566
30 January 2023
07-02-2023
2174
48

รฟฟท.ช.66001

จ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว และตรวจชีวอนามัย ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 January 2023
26-01-2023
2150
49

รฟฟท.ช.650027

จ้างโครงการจิตสำนึกความปลอดภัย Safety Awareness ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 January 2023
23-01-2023
2080
50

รฟฟท.ช.650028

จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management)
12 January 2023
23-01-2023
2412