Procurement


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No. เลขที่ประกาศ Subject วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
11

รฟฟท.ช/660028

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 January 2024
15-01-2024
1221
12

รฟท.ช./660011

จ้างซ่อมแซมพื้นที่บริเวณ Rail Road Crossing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 December 2023
12-01-2024
1108
13

รฟฟท.ช./660026

ประกวดราคาจ้างทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 December 2023
02-01-2024
1027
14

รฟฟท.ช./660025

ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 December 2023
28-12-2023
945
15

รฟฟท.ช./660024

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (SOC) ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 December 2023
25-12-2023
999
16

รฟท.ช.660009

ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบ Wifi สำหรับระบบ DTS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 December 2023
19-12-2023
1038
17

รฟท.ช.660008

จัดหาเครื่องกรองทำความสะอาดน้ำมัน (Flushing oil) จำนวน ๑ เครื่อง
23 November 2023
01-12-2023
1176
18

รฟฟท.ช.660023

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโนยีสารสนเทศ ด้วยวิธีทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 November 2023
30-11-2023
1060
19

รฟฟท.ช.660022

เช่าใช้ระบบสำรองข้อมูล (Backup) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC) ระยะเวลา ๑ ปี
21 November 2023
07-12-2023
1104
20

รฟฟท.ช.660021

จ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณารถไฟฟ้าสายสีแดง ประจำปี ๒๕๖๗
16 November 2023
24-11-2023
1264