ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ 57 รายการ จำนวน 124 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 8 July 2022
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 8 July 2022
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข 0842241828 Ext. Contact
ไฟล์แนบ