ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน ๗๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 2 March 2022
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 2 March 2022
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข 024815100 Ext. 50131 Contact
ไฟล์แนบ