ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ระยะเวลา ๗ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 18 January 2022
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 18 January 2022
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข 0-2481-5100 Ext. 20945 Contact
ไฟล์แนบ