ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR รฟท.ช.670003
ชื่อประกาศ TOR จ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัสดุและของเสียที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า CT Depot
รายละเอียด วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ชื่อหน่วยงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
วงเงินงบประมาณ 6,900,000.00 บาท
วันที่ประกาศ 9 February 2024
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 14 February 2024
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ jeeraporn.p@srtet.co.th
โทรศัพท์หมายเลข 088-873-9587
ไฟล์แนบ