ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR จ้างซ่อมแซมพื้นที่บริเวณ Rail Road Crossing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 26 December 2023
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 12 January 2024
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข pro@srtet.co.th
ไฟล์แนบ