ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 21 December 2023
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 28 December 2023
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข 088-873-9587
ไฟล์แนบ