ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR ประกาศ จ้างจัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 28 June 2023
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 28 June 2023
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข 024815199 ต่อ 42217 หรือ 088-873-9587
ไฟล์แนบ