ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR จ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 15 February 2023
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 23 February 2023
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข 084-224-1828
ไฟล์แนบ