ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศเลขที่ รฟฟท.ช./63003
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
รายละเอียด -
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ 2020-10-06 - 2020-10-15 at 08:30:00 - 16:30:00
สถานที่ขอรับรายละเอียด แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ออฟฟิศ ๑ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง 706,510.00 บาท
ราคาแบบชุดละ 0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 2020-10-16 at 08:30:00 - 16:30:00
กำหนดเปิดซอง วันที่ 2020-10-19 at 08:30:00 - 16:30:00
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา ห้องประกวดราคา ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 023085600 Ext. 1181 Contact
ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) Information
หมายเหตุ -
ประกาศ ณ วันที่ 8 October 2020