ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศเลขที่ -
เรื่อง ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อน้ำยาล้างรถไฟ จำนวน 1,600 ลิตร โดยวิธีสอบราคา
รายละเอียด -
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ 2014-10-17 - 2014-10-17 at 08:30:00 - 16:30:00
สถานที่ขอรับรายละเอียด -
ราคากลาง 0.00 บาท
ราคาแบบชุดละ 0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 2014-10-17 at 08:30:00 - 16:30:00
กำหนดเปิดซอง วันที่ 2014-10-17 at 08:30:00 - 16:30:00
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา -
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข -
ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) Information
หมายเหตุ -
ประกาศ ณ วันที่ 30 November -0001