รฟฟท. ร่วมกับ สภากาชาดไทย ชวนร่วมบริจาคโลหิต ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 12 ต.ค. นี้

Date : 06 Oct 2023

รฟฟท. ร่วมกับ สภากาชาดไทย ชวนร่วมบริจาคโลหิต ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 12 ต.ค. นี้

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมกับ สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิต ในโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 12 ต.ค. 66 นี้

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดตั้งศูนย์บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต เพื่อส่งมอบปริมาณโลหิตให้เพียงพอกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในการใช้โลหิตเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน จึงจัด “โครงการหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ขึ้น เพื่อร่วมสนับสนุนสภากาชาดไทย ในการประชาสัมพันธ์และจัดหาปริมาณโลหิต โดยใช้พื้นที่ภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ อำนวยความสะดวกให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อีกทั้งรองรับให้ผู้ที่จะเดินทางมาบริจาคโลหิต ได้รับความสะดวกรวดเร็วด้วยระบบขนส่งทางราง ที่สำคัญคือ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมในการเป็น “ผู้ให้” ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการให้บริการของบริษัทฯ จึงอยากเชิญชวนประชาชนทั่วไป และผู้โดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง มาร่วมแสดงพลัง ร่วมใจในการทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต โดย 100 ท่านแรก รับของขวัญที่ระลึกจาก รฟฟท. ทั้งนี้ การบริจาคโลหิตถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ โดยการบริจาคโลหิต 1 ครั้ง สามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้ 3 คน มาร่วมเป็นผู้ให้ เพราะทุก ๆ การให้ของท่านจะช่วยเติมเต็มชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วย ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดง มาลงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และเดินไปยังจุดรับบริจาคโลหิตที่จัดไว้ ณ บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋ว ประตู 13 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ต.ค. 2566 เวลา 11.00 - 19.00 น. (พัก 15.00 – 16.00 น.)

สำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง เตรียมพบกับการปรับอัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย ตามนโยบายของรัฐบาล เร็วๆนี้

โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง โซเชียลมิเดียทุกแพลตฟอร์ม Facebook Fan Page, Twitter , Instagram, Youtube, Tiktok พิมพ์ชื่อ “RED Line SRTET”

หรือส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง และ www.srtet.co.th

“มากกว่าการเดินทางคือ ...ความพิเศษ”

รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง