จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
61

รฟท.ช.65008

ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันผู้บุกรุกและพิทักษ์ทรัพย์สินบริเวณโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงและศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (CT Depot) จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พ.ย. 2565
23-11-2022
1830
62

รฟฟท.ช.650019

ประกวดราคาซื้อม้านั่งบนชั้นชานชาลา จำนวน ๑๗๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พ.ย. 2565
07-11-2022
2094
63

รฟฟท.ช.650018

ซื้อเสากั้นทางเดิน จำนวน 300 ต้น และป้ายหัวเสา จำนวน 150 ต้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ต.ค. 2565
07-11-2022
2044
64

รฟท.ช.65004

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศ สำนักงาน ที่สถานีกลางบางซื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ต.ค. 2565
20-09-2022
2431
65

รฟท.ช.65006

จ้างเหมาตรวจสอบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัยและออกหนังสือรับรองความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
26 ก.ย. 2565
05-10-2022
2217
66

รฟท.ซ.65007

ประกวดราคาซื้ออะไหล่สำหรับระบบอาณัติสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ก.ย. 2565
04-10-2022
2239
67

รฟท.ช.65005

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด Security control Center Room(SCCR) บริเวณโครงการระบบรถไฟชาญเมือง(สายสีแดง) ระยะเวลา 12 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2565
21-09-2022
2128
68

รฟฟท.ช.650017

ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการห้องพยาบาลประจำ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จำนวน ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2565
22-09-2022
2287
69

รฟท.ช.65003

ประกวดราคาจ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
6 ก.ย. 2565
15-09-2022
2306
70

รฟท.ช.65002

ประกวดราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ 57 รายการ จำนวน 124 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.ค. 2565
22 ก.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2505