จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
81

รฟฟท.ช./65006

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มี.ค. 2565
5 เม.ย. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2260
82

รฟฟท.ซ.65005

ประกวดราคาซื้อถุงมือยางอนามัยทางการเเพทย์เพื่อรองรับการเเพร่ระบาดเชื้อ Covid-๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๓๔๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2565
31 มี.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2148
83

รฟฟท.ช.65004

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน ๗๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มี.ค. 2565
9 มี.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2115
84

รฟฟท.ช./65003

ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ระยะเวลา ๗ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ม.ค. 2565
26 ม.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2130
85

รฟฟท.ช.650002

ซื้อทางลาดเคลื่อนย้ายได้สำหรับรถเข็นวีลแชร์ (Portable Wheelchair Ramp) จำนวน 26 อัน สำหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ม.ค. 2565
24 ม.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2122
86

รฟฟท.ช./65001

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซด์ www.srtet.co.th ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ม.ค. 2565
17 ม.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2007
87

รฟฟท.ช.64007

ยกเลิกประกวดราคาจ้างวางแผนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2564
22 ธ.ค. 2564 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2060
88

รฟฟท.ช.64009

ประกวดราคาจ้างวางแผนและเผยแพร่สื่อโฆษณากิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์ (Tie-in) ระยะเวลา ๘ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ธ.ค. 2564
__-__-____
2087
89

รฟฟท.ช.64006

ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ Social Media Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 2564
15 ธ.ค. 2564 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2126
90

รฟฟท.ช.๖๔๐๐๘

ประกวดราคาจ้างทำแบบสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธ.ค. 2564
23 ธ.ค. 2564 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2122