จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
51

รฟฟท.ช.650027

จ้างโครงการจิตสำนึกความปลอดภัย Safety Awareness ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ม.ค. 2566
23-01-2023
2264
52

รฟฟท.ช.650028

จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management)
12 ม.ค. 2566
23-01-2023
2590
53

รฟฟท.ช.650030

ซื้อ Post stand ขนาด A๒ จำนวน ๑๖๐ ตัว
5 ม.ค. 2566
13-01-2023
2385
54

รฟฟท.ช.650029

ประกวดราคาจ้างจัดโครงการพัฒนา Service เพิ่มจริตบริการสานส้รางความประทับใจ
5 ม.ค. 2566
16-01-2023
2293
55

รฟฟท.ช.650026

จ้างจัดงานครบรอบ ๑๒ ปี บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
19 ธ.ค. 2565
03-01-2023
2527
56

รฟฟท.ช/๖๕๐๐๒๕

จ้างกีฬาสีภายใน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ธ.ค. 2565
21-12-2022
2733
57

รฟฟท.ช.650024

จ้างผลิตของที่ระลึก เพื่อใช้ในกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับผู้โดยสาร Customer Relationship Management (CRM)
29 พ.ย. 2565
14-12-2022
2564
58

รฟฟท.ช.650021

ประกวดราคาจ้างSocial Media Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ย. 2565
25-11-2022
2611
59

รฟฟท.ช.650022

จ้างวางแผนสื่อโฆษณาครบวงจร (Offline) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พ.ย. 2565
15-11-2022
2507
60

รฟฟท.ช.650023

ประกวดราคาจ้างวางแผนด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พ.ย. 2565
21-11-2022
2393