จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
31
ประกวดราคาซื้อจัดหาตู้เครื่องมือปฏิบัติงานครบเซต จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
32
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เครื่องมือวัดน้ำหนักกดเพลาล้อรถไฟฟ้าแบบพกพา จำนวน 1 ชุด
33
เปลี่ยนแปลงแผนจัดจ้างบริการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบการติดต่อสื่อสารของระบบ MIS/OAIT ระยะเวลา 1 ปี
34
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
35
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในงานระบบจ่ายไฟเหนืองราง OCS
36
จัดหาอุปกรณ์กันเสียงติดตั้งศูนย์ควบคุมการเดินรถ
37
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำแผนวิสาหกิจ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
38
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
39
จ้างจัดงานครบรอบ ๑๒ ปี บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
40
จ้างผลิตของที่ระลึก เพื่อใช้ในกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับผู้โดยสาร Customer Relationship Management (CRM)