ถาม - ตอบ

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.30น. ถึง 24.00น. ทุกวัน

เหรียญโดยสารสามารถซื้อล่วงหน้าได้ แต่ต้องเดินทางภายในวันที่ซื้อเหรียญเท่านั้น

อัตราค่าโดยสารคิดตามระยะทาง เริ่มต้นที่ราคา 12 บาท สูงสุดที่ราคา 42 บาท ดังนี้

ตารางเวลาเดินรถ สามารถตรวจสอบได้ตาม QR Code ดังนี้

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง มีสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายเหนือ (ปลายทางรังสิต) กับรถไฟฟ้าสายตะวันตก (ปลายทางตลิ่งชัน) โดยผู้โดยสารต้องเปลี่ยนชานชาลาที่สถานีกลางบางซื่อ แต่สามารถซื้อตั๋วโดยสารยังปลายทางได้เลย

หากผู้โดยสารผ่านประตูอัตโนมัติเข้ามาในระบบแล้ว สามารถอยู่ในระบบได้ไม่เกิน 120 นาที หากเกินเวลาที่กำหนดจะต้องชำระค่าปรับในอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่บริษัทประกาศเรียกเก็บ