จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
71
สขร. ประจำเดือนเมษายน 2561
72
สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2561
73
สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
74
สขร. ประจำเดือนมกราคม 2561
75
สขร. ประจำเดือนธันวาคม 2560
76
สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
77
สขร. ประจำเดือนตุลาคม 2560
78
สขร.1 ก.ค. 60
79
สขร.1 มิ.ย. 60
80
สขร.1 พ.ค. 60