จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
61
สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
62
สขร. ประจำเดือนมกราคม 2562
63
สขร. ประจำเดือนธันวาคม 2561
64
สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
65
สขร. ประจำเดือนตุลาคม 2561
66
สขร. ประจำเดือนกันยายน 2561
67
สขร. ประจำเดือนสิงหาคม 2561
68
สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
69
สขร. ประจำเดือนมิถุนายน 2561
70
สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2561