จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
31
สขร. ประจำเดือนสิงหาคม 2564
32
สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
33
สขร. ประจำเดือนมิถุนายน 2564
34
สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
35
สขร. ประจำเดือนเมษายน 2564
36
สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2564
37
สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
38
สขร. ประจำเดือนมกราคม 2564
39
สขร. ประจำเดือนธันวาคม 2563
40
สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563