จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
21
สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2565
22
สขร.ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
23
สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 2565
24
สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
25
สขร.ประจำเดือนเมษายน 2565
26
สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
27
สขร.ประจำเดือนมกราคม 2565
28
สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2564
29
สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
30
สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2564