จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
11
สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
12
สขร.ประจำเดือน เมษายน 2566
13
สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2566
14
สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
15
สขร.ประจำเดือน มกราคม 2566
16
สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2565
17
สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
18
สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2565
19
สขร.ประจำเดือน กันยายน 2565
20
สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2565