จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
91
สขร.1 ส.ค. 59
92
สขร.1 ก.ค. 59
93
สขร.1 มิ.ย. 59
94
สขร.1 พ.ค. 59
95
สขร.1 เม.ย. 59
96
สขร.1 มี.ค. 59
97
สขร.1 ก.พ. 59
98
สขร.1 ม.ค. 59
99
สขร.1 ธ.ค. 58
100
สขร.1 พ.ย. 58