จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
71
จ้างวางแผนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรระยะเวลา ๙ เดือน
72
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
73
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 20 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี
74
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
75
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ อัตรา ระยะเวลา ๑ ปี
76
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับพนักงานพร้อมระบบการจัดการข้อมูลการเรียนรู้
77
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
78
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อ Radial Arm Bush สำหรับอะไหล่กล่องเพลาล้อ (Axle Box) จำนวน 48 ชุด
79
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ระยะเวลา ๒๔ วัน
80
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง จ้างผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ปีงบประมาณ 2565