จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
41
คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับพนักงานพร้อมระบบการจัดการข้อมูลการเรียนรู้
42
น้ำยาหล่อเย็น Antifrogen ของระบบขับเคลื่อนขบวนรถไฟฟ้า จำนวน 39 ถัง
43
จัดหากระจกและฟิล์มนิรภัยสำหรับรถซ่อมบำรุง
44
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบรับจ้างบริหารฯ ปี 2566)
45
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
46
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
47
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
48
จ้างผู้ให้บริการห้องพยาบาลประจำบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จำนวน ๑๒ เดือน
49
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด Security control Center Room(SCCR) บริเวณโครงการระบบรถไฟชาญเมือง(สายสีแดง) ระยะเวลา 12 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
50
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566