จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
21
จัดหา Oracle Databased License จำนวน 100 User สำหรับระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก
22
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๑ เดือน
23
ผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซล (B7) เกรดพรีเมี่ยม จำนวน 14,500 ลิตร
24
ซื้อชุดตรวจวัดวิเคาระห์ค่าทางเรขาคณิตของระบบราง ติดตั้งบนพาหนะลากจูงสำหรับรถพ่วง รถซ่อมบำรุง
25
จัดหา Upgrade Train Wash Plant (Remote monitoring and basic control)
26
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันลำตัว จำนวน ๓ รายการ
27
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๖ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ เดือน
28
ซ่อมสายเคเบิลไฟฟ้า Return Current Cable (RCC) สถานีจตุจักร
29
จัดหาเครื่องมือปฏิบัติงานพร้อมตู้จัดเก็บเครื่องมือแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๓ ชุด
30
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 3 ปี)