จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
271
ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าหลักสำหรับรถไฟฟ้าเพิ่มเติม จำนวน ๑ ชุด
272
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปี 2561
273
จ้างประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ่ง
274
จ้างซ่อมแซมระบบประตูและหน้าต่างตามสถานีรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน
275
ซื้อ กล่องรับเหรียญกษาปณ์ จำนวน ๔๐ กล่อง และกล่องรับธนบัตร จำนวน ๓๐ กล่อง สำหรับเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก
276
ซื้อหม้อแปลงวัดกระแสไฟฟ้า (Current Transformer) ที่อยู่ในระบบขับเคลื่อน (Traction Transformer) จำนวน ๑๕๐ ชุด
277
เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน ตามสัญญาเช่าเดิม
278
จ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๑ และการตรวจอาชีวอนามัย
279
ซื้อวิทยุดิจิตอล (Digital Trunk Radio) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๕๐ เครื่อง
280
จ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร บริเวณ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (สัญญาเดิม)