จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
1
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจัดหาอะไหล่ master controller สำหรับขบวนรถไฟฟ้า
2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติการมุ่งสู่การให้บริการรถไฟฟ้าความเร็วสูง
3
จ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัสดุและของเสียที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า CT Depot
4
ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีตามกฎหมายฯ และอาชีวอนามัย ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
5
จ้างปรับปรุงระบบ CCTV
6
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์)
7
จัดหาอุปกรณ์ Rerailing Equipment จำนวน ๗ รายการ
8
ซื้ออุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจำนวน ๑๕ รายการ
9
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการและสำนักงาน อาคารโครงสร้างพื้นฐานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง
10
ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบ Wifi สำหรับระบบ DTS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)