จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
71

รฟฟท.ช.650015

ประกวดราคาจ้างทำบัตรโดยสาร จำนวน 14,500 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มิ.ย. 2565
20 มิ.ย. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2834
72

รฟฟท.ช.650014

ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๖ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มิ.ย. 2565
15 มิ.ย. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2816
73

รฟฟท.ซ.650013

ประกวดราคาจ้างโครงการกีฬาสีภายใน ประจำปี 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ค. 2565
2 มิ.ย. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2454
74

รฟฟท.ช.650012

จ้างตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
24 พ.ค. 2565
2 มิ.ย. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2419
75

รฟฟท.ซ.650011

จ้างให้ตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว บริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๕ และอาชีวอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ค. 2565
30 พ.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2372
76

รฟฟท.ช./650010

ประกวดราคาจ้างตรวจสอบผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 พ.ค. 2565
25 พ.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2501
77

รฟฟท.ช./65009

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน Thank Press ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 พ.ค. 2565
11 พ.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2517
78

รฟฟท.ช./65008

ประกวดราคาจ้างจัดทำแผนผังแสดงเส้นทางออกฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง โครงการระบบรถไฟฟ้า ชานเมือง (สายสีแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 2565
19 พ.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2424
79

รฟท.ช.65001

ประกวดราคาจ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง (chiller) ระยะเวลา ๓ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เม.ย. 2565
9 พ.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2156
80

รฟฟท.ช./65007

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย. 2565
3 พ.ค. 2565 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2301