จัดซื้อจัดจ้าง


กรุณากำหนดเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง ผู้เข้าชม
631

ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับเตรียมพื้นผิวในงานสวมอัดล้อและเพลา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
3 พ.ย. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2236
632

ประกาศสอบราคา เรื่อง น้ำยาระบายความร้อนของชุดแปรและชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Converter and Control Unit) ของรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
31 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2176
633

ประกาศจ้างเหมางานรื้อประกอบแคร่และตรวจสอบสภาพ ลูกปืนล้อ และชุดล้อพร้อมเพลา ในวาระการซ่อมบำรุงใหญ่ชุดแคร่ (Bogie Overhaul)
30 พ.ย. 542
22 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2238
634

สอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) จำนวน 25 รายการ
30 พ.ย. 542
20 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2213
635

จ้างเหมางานรื้อประกอบแคร่และตรวจสอบสภาพ ลูกปืนล้อ และชุดล้อพร้อมเพลา ในวาระการซ่อมบำรุงใหญ่ชุดแคร่ (Bogie Qverhaul)
30 พ.ย. 542
17 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2258
636

ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อน้ำยาล้างรถไฟ จำนวน 1,600 ลิตร โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
17 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2315
637

ประกาศสอบราคา เรื่อง พัดลมระบายความร้อนเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) จำนวน 52 ตัว โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
17 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2337
638

ประกาศสอบราคา เรื่อง เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรองต่อเนื่องขนาด ๔๐ KVA จำนวน ๑ เครื่องพร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
30 พ.ย. 542
17 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2340
639

ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายแผนที่
30 พ.ย. 542
7 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2310
640

ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อใช้สำหรับงานซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนถ่ายเครื่องจักรในแผนกอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง จำนวน ๑๑ รายการ
30 พ.ย. 542
6 ต.ค. 2557 ระหว่าง 08:30-16:30 น.
2514